ledelsesrådgivning

for dansk finans-virksomhed

 

Produktvision og -udvikling

Intro

Fra vision til færdigt produkt 

Kunden er en ledende dansk finansvirksomhed, der løbende introducerer nye produkter til både forbrugere og erhvervskunder.

Case

Produktvision og -udvikling for dansk finansvirksomhed

PROBLEM

 

Der hersker tvivl om hvilke nye produkter, virksomheden bør prioritere, udvikle og hvordan disse skal udrulles i markedet.

TEAM

Tom Elberling var projektleder for et forretnings-udviklingsspor samt Product Owner for et team af IT-udviklere og en række tekniske eksperter.
 

LØSNING

 

En række ledelsesworkshops understøttet af konkurrentanalyser og teknologisk grundforskning munder ud i en produktvision med tilhørende udviklings- og udrulningsplaner. Via et IT-udviklingsspor leveres den rette løsning, der bliver implementeret hos strategiske samarbejdspartnere via et separat forretningsspor. Desuden oprettes en tværgående governancestruktur til at styrke interessenthåndteringen.

RESULTAT

Virksomheden fik en guidet rejse fra produktvision til Proof of Concept hos en strategisk samarbejdspartner, hvor det fuldt funktionsdygtige produkt kunne markedstestes. Herunder etableredes fælles mål og markedsplaner samt et samarbejde både internt og eksternt.

Forrige

« VÆKSTSTRATEGI

Næste

INTERIM LEDELSE »