ledelsesrådgivning

FOR NORDISK FINANSKONCERN

 

Optimering af driftsmodel 

Intro

Klargøring til fusion 

Kunden er en ledende nordisk koncern i forsikringsbranchen, der har en dominerende markedsandel inden for sine produkter og services. Koncernen påtænker et større opkøb og ønsker at justere driftsmodellen for et nordisk forretningsområde, således at man opnår en mere kundeorienteret tilgang samt kan blive klar til den kommende integration af opkøbsemner.

Case

Optimering af driftsmodel for nordisk finanskoncern

PROBLEM

 

Der ønskes en kunderejse, hvor det opleves som hurtigt, nemt og relevant at interagere med forretningsenheden. Samtidig skal den måde, man samarbejder med kunderne og leverer ydelser på, være forankret i kundernes behov og skal opfattes som værende proaktiv og værdiskabende. Disse ændringer skal være gennemført inden et muligt opkøb gennemføres i en tid, hvor det ikke er muligt at være fysisk sammen grundet COVID-19 pandemien.

 

TEAM

Tom Elberling drev udformningen af strategiarbejdet og var efterfølgende programleder for implementeringen af 20 initiativer med et samlet team på 30 mand af forretningsområdets topledelse, medarbejdere og eksterne konsulenter tilknyttet Tome Consulting.

 

LØSNING

 

Selve strategiarbejdet med optimering af driftsmodellen blev gennemført ud fra en analyse af den nuværende nordiske situation (AS-IS), hvorefter der formuleredes en række forretningsmål (TO-BE) samt en række handleplaner (PLAN) for at opnå disse. Der blev i arbejdet beskrevet hvilke aktiviteter organisationen udfører (Hvad?), hvorledes disse aktiviteter er organiseret (Hvem?), hvor disse aktiviteter udføres (Hvor?) samt hvilke processer og teknologi, der understøtter eksekveringen (Hvordan?).

Samarbejdet fortsatte i et implementeringsspor, hvor Tome Consulting var programleder for 20 initiativer, samt løste en række af disse, herunder frembringelse af kundeindsigter, optimering af kunderejser, Service Level Aftaler samt opbygning af et netværk til at håndtere videreførelsen af programmet. Justeringen af driftsmodellen blev gennemført i tæt samarbejde med den nordiske forretningsledelse.

RESULTAT

Forretningsenheden fik en guidet rejse fra formulering af en strategi for optimering af driftsmodellen til fuld nordisk implementering. Herunder fælles mål og konkrete handlingsplaner for optimering af kunderejsen både mht. frontstage og backstage processer og IT koblet med et tværnordisk samarbejde. Hele programmet blev kørt som en involverende proces, hvor hele teamet blev taget med fra start og ændringerne forankret gennem et fælles community, der nu tager sig af den sidste implementering samt ideer til videre udvikling. Koncernen gennemførte sit store opkøb og er nu klar til at gå i gang med integrationen af de nye forretningsenheder.

Forrige

« MARKEDSANALYSE OG -SEGMENTERING

Næste

ORGANISATIONSUDVIKLING »