ledelsesrådgivning

for skandinavisk software virksomhed

 

Markedsanalyse og -segmentering

Intro

Strategisk markedsanalyse og prioritering

Kunden er en skandinavisk leverandør af udviklingssoftware til opgradering og web-enabling af ERP forretningssystemer.

Case

Markedsanalyse og -segmentering for skandinavisk softwarevirksomhed

PROBLEM

 

Virksomheden baserer deres ydelser på en specifik IBM hardware platform. Man er usikker på den forretningsmæssige levetid for denne hardware samt i hvor stor grad, denne er udbredt på det europæiske marked.

TEAM

Tom Elberling var konsulent på opgaven.
 

LØSNING

 

En analyse af det europæiske ERP-software marked baseret på udbredelsen af en specifik IT-platform mundede ud i en prioritering af markeder til yderligere bearbejdning baseret på kundens strategiske situation.

RESULTAT

Virksomheden fik klarhed over markedsvolumen, levetiden af hardwaren og anbefaling af markedsprioritering, der dannede grundlag for den strategiske beslutningsproces samt investeringsbeslutninger.

Forrige

« MARKEDSANALYSE OG -RÅDGIVNING

Næste

OPTIMERING AF DRIFTSMODEL »