marketingledelse

få godt fat i jeres målgruppe

cto hos global produktionsvirksomhed

“Tom arbejdede med lederne på
tværs af organisatoriske grænser, og fik os til at nå de vigtigste mål”

marketingledelse

Få skabt en historie som man gerne vil være en del af… 

Hos Tome Consulting arbejder vi med udvikling af kommunikations- og marketingløsninger på en sådan måde, at den kendskabsfremmende og salgsfremmende kommunikation hænger tæt sammen i både timing og budskaber. Det drejer sig både om konceptudvikling samt praktisk gennemførelse af disse.

Vi har erfaring med ledelse af kommunikations- og marketingaktiviteter inden for eksempelvis:

 • Målgrupper og segmentering
 • Forbrugs- og kundeloyalitet
 • Brand, kategori, og produkt
 • Kampagner og promotions
 • Prisfastsættelse
 • Marketing ROI

BRUG TOME CONSULTING

HVIS DU SLÅS MED FØLGENDE UDFORDRINGER 

 • Hersker der uenighed om, hvem der er jeres målgruppe, hvordan I bedst når og fastholder dem?
 • Er der tvivl om, hvor loyale jeres kunder er, og hvad deres præferencer er?
 • Ønsker I tydeligt at kunne definere jeres ønskede position i markedet. Overvejer I hvilke budskaber og kontaktpunkter, der bør benyttes overfor kunder og andre interessenter for at nå denne?
 • Er I i tvivl om, hvilken type (eller hvorvidt) marketing virker, eller hvad der bedst kan betale sig?
 • Vil I have bedre ROI, kortere time-to-market og bedre gennemslagskraft?
 • Diskuterer I, hvad der egentlig er den optimale pris for jeres ydelser?
 • Ønsker I at forbedre udbyttet af jeres marketing aktiviteter samt øge toplinien?

CASEEKSEMPEL

PR og branding i USA for skandinavisk software virksomhed

marketingledelse

Uvildig rådgivning til mellemstore organisationer

Se os som et alternativ til de mere etablerede konsulentvirksomheder, når I skal have justeret jeres strategi, øge effekten af marketing, penetrere et nyt marked eller når der er behov for ekstra ledelseskraft.

Med et ben solidt plantet i både rådgivning og eksekvering har vi god erfaring med at løse en konkret projektopgave samtidig med, at vi løbende yder ledelsesstøtte. 

Baggrunden for at ønske en midlertidig ledelsesstøtte kan være meget forskellig – men samlet muliggør den ekstra båndbredde, at I kommer sikkert i mål. 

vi ser forskellige bevæggrunde for ønsket om Ledelsesstøtte

Ekstra båndbredde og hjælp til prioritering

er du eller din medarbejder ny leder?

Som ny leder er der ofte behov for at opstille og klart kommunikere forventninger og mål for teamet. Samtidig skal man lære medarbejdere og andre interessenter bedre at kende – og naturligvis komme i gang med at få hænderne beskidte og løse kerneopgaverne 

er der for få timer i døgnet?

Stor arbejdsmængde og tidspres kender de fleste af os. Med en ekstern sparringspartner kan prioritering og eksekvering af udvalgte opgaver
gennemføres under et accelereret forløb midt i al travlheden

er der behov for et kompetenceløft?

Alle følger forskellige karrierestier og har derfor fået forskellige værktøjer ind under huden. En introduktion / genopfriskning af udvalgte metoder og processer kan gøre en verden til forskel, eksempelvis inden for strategiformulering og -eksekvering, business cases, præsentationsteknik m.v.

skal i igang med en transformation?

Alle ved, at motiverede medarbejdere skaber
bedre resultater; det kan dog være en udfordring at skabe opbakning hos, og resultater
gennem, forskellige persontyper. Sparring
herom letter vejen gennem afdelingens eller
organisationens transformationsfase

er der bare for travlt?

Nogle gange er der bare ikke hænder nok; en ekstra ressource – der kan tage fra med det samme og spille en række forskellige roller undervejs – muliggør, at I fortsat kan fokusere på kerneforretningen

er der uklarhed om vejen op ad stigen?

En klarlægning af målene, hvad der skal til for at nå dem samt en hjælpende hånd, kan flytte en aspirerende leder og få vedkommende til at nå det næste niveau på S-kurven

er der behov for at få sat en ny retning?

Essensen af ledelse er at sætte retning, opstille prioriterede mål og så motivere/influere mennesker til at opnå målene. Få en facilitator til at hjælpe jer med at komme det rigtige sted hen

er du eller din medarbejder "ved at vælte"?

Kombinationen af en lang række faktorer kan
medføre, at ledere eller nøglemedarbejdere ikke
ser sig i stand til at levere de ønskede resultater.
Dette kan skabe en ubalance, der over længere
tid kan knække individer og efterlade huller i
organisationen. Her er der oftest tale om et fight
scenarie, hvor en betroet rådgiver, der arbejder
tæt sammen med personen i ubalance, støtter
op omkring vedkommende og hjælper med at få
prioriteret opgaver. Sammen får de arbejdet sig
gennem de vigtigste leverancer, indtil balancen
har indfundet sig igen