ledelsesrådgivning

for nordisk mediekoncern

 

Koncern- og internetstrategi

Intro

Fra formulering af strategi til fuld nordisk implementering

Kunden er en ledende nordisk mediekoncern, der har en dominerende markedsandel inden for sine fagområder. For at imødegå ændrede forbrugsvaner har virksomheden investeret i internetaktiviteter gennem organisk udvikling og opkøb.

Case

Koncern- og internetstrategi for nordisk mediekoncern

PROBLEM

 

Investeringer giver ikke det ønskede afkast og der opleves ikke tværnordiske synergier.

TEAM

Tom Elberling var projektleder for to teams bestående af virksomhedens udvalgte ledere og eksperter samt eksterne konsulenter.
 

LØSNING

 

En AS-IS analyse af gruppens nuværende internetstrategier og initiativer mundede ud i en tværnordisk internet koncernstrategi indeholdende anbefalinger af, hvilke forretningsenheder, der burde fastholdes eller sælges samt akkvisitionsstrategi. Desuden blev der designet og opbygget en governance struktur samt designet og implementeret konkrete internet initiativer.

RESULTAT

Koncernen fik en guidet rejse fra formulering af koncernstrategi til fuld nordisk implementering. Herunder fælles mål og markedsplaner samt et tværnordisk samarbejde både internt og eksternt.

Forrige

« INTERIM LEDELSE

Næste

MARKEDSANALYSE OG -RÅDGIVNING »